Hero Image

Directions

Sutter-Yuba Counties

142A Garden Highway
Yuba City, CA 95991-5512
(530) 822-7515
sutteryuba@ucanr.edu

Get Directions